Τοπίο 

Τοπίο

 

Πηγαίνοντας πάνω στο έργο μπορείτε να δείτε μεγενθυμένες τις λεπτομέρειες.
Χρησιμοποιώντας το ροδάκι του "ποντικιού" αυξάνεται η λεπτομέρια.

 

 

 

2009

Oil on Canvas
60x90cm

 

 

 

2009

Oil on Canvas
90x40cm

 

 

 

2009

Oil on Canvas
90x40cm

 

 

 

2008

Oil on Canvas
90x40cm

 

 

 

2009

Oil on Canvas
120x100cm

 

 

 

2009

Oil on Canvas
90x50cm

 

 

 

2009

Oil on Canvas
40x30cm

 

 

 

2009

Oil on Canvas
50x40cm

 

 

 

2015

Oil on Canvas
50x40cm

 

 

 

2009

Oil on Canvas
40x50cm

 

 

 

2009

Oil on Canvas
40x50cm